Program JESTEM POLAKIEM I JESTEM EUROPEJCZYKIEM

thumb_a8414e30d09ecbd9cdfd8dc253cacc67c467b0ab


JESTEM POLAKIEM I JESTEM EUROPEJCZYKIEM


Program własny z zakresu edukacji europejskiej przeznaczony jest do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.
Materiały w nim zawarte związane są tematycznie z tradycjami, obyczajami, kulturą, historią, charakterystyką krajobrazu Polski i wybranych państw należących do Unii Europejskiej.
Program ma charakter otwarty, można go modyfikować w zależności od potrzeb i możliwości dziecka.
Dziecko poznaje kulturę i tradycje swojego regionu, nabywa świadomości, że jest mieszkańcem Europy – kraju należącego do wspólnoty – Unii Europejskiej.
Program zakłada osiąganie przez dzieci umiejętności twórczego wykorzystywania zdobytej wiedzy o krajach UE.

Realizacja założeń począwszy od treści bliskich dzieciom do treści coraz trudniejszych stopniowo wprowadza dzieci w problematykę integracji europejskiej.

Przekazanie i przeżycie treści ma kolejność:
- Moje miasto
- Mój kraj
- Inne narody
- Wartości moralne

Program przeznaczony jest do realizacji w czasie:
- zajęć dydaktycznych
- imprez okolicznościowych
- zgodnie z inwencją nauczyciela i pomysłami dzieci

CELE OGÓLNE:
• poszerzenie wiedzy o krajach członkowskich Unii Europejskiej w powiązaniu z ich historią, położeniem geograficznym, walorami przyrodniczymi, tradycjami kulturowymi i obyczajowymi
• wdrażanie do podejmowania samodzielnych działań w celu zdobycia wiedzy
• ułatwienie zrozumienia informacji dotyczących Unii Europejskiej

CELE SZCZEGÓŁOWE:
Dziecko:

• rozpoznaje różne regiony Polski, zna nazwy największych miast i rzek polskich,
• odnosi się z szacunkiem do problematyki poznawania życia ludzi innych narodowości,
• poznaje zwyczaje, tradycje charakterystyczne dla krajów Unii Europejskiej
• zna i nazywa symbole własnego kraju (barwy, hymn, godło),
• wie, czym są symbole narodowe,
• rozpoznaje niektóre symbole narodowe innych krajów Unii Europejskiej,
• rozumie pojęcia Polak, Polska, Europejczyk, Europa, Unia Europejska
• zna niektórych europejskich autorów tworzących dla dzieci
• rozpoznaje sportowców z innych krajów, artystów, kompozytorów
• wymienia ciekawostki kulinarne poszczególnych krajów
• wymienia najciekawsze i najbardziej znane zabytki innych krajów
• słucha wybranych utworów kompozytorów europejskich
• potrafi wykonać układ taneczny dostosowany do jego możliwości charakterystyczny dla danego kraju
• zna kilka zwrotów w języku obcym


1277194246_2

Przedszkolowo.pl logo