Cała Polska czyta dzieciom

baner

Wszyscy chcemy, aby nasze dzieci wyrosły na mądrych,
wrażliwych i szczęśliwych ludzi.


Jest na to sposób – czytajmy dzieciom!


Do akcji społecznej „Cała Polska czyta dzieciom” – której głównym celem jest zachęcanie dzieci do częstszego obcowania z książką oraz do wspólnej lektury z rodzicami – włączyło się również nasze przedszkole.
Czytanie książek przez osobę dorosłą jest efektywną zachętą dla dzieci do samodzielnego czytania, a także niezwykle ważnym czynnikiem wpływającym na związek emocjonalny
z osobą czytającą. Dlatego też my, jako nauczyciele i pedagodzy, staramy się czytać dzieciom jak najwięcej książek wybranych z literatury dziecięcej oraz włączać do tego programu rodziców.

Rozbudzanie zainteresowania do czytelnictwa u dzieci służy m.in.:
• rozwijaniu dziecięcej wyobraźni i uczuć
• rozwijaniu mowy i aktywności intelektualnej
• rozwijaniu bliskiego kontaktu z osobą czytającą
• wypracowaniu nawyku głośnego czytania w gronie rodziny
• wdrażaniu dzieci do postrzegania książki jako źródła przeżyć i emocji
• zapoznaniu dzieci ze sposobem korzystania z biblioteki i czytelni oraz z właściwym zachowaniem się w czasie przebywania w nich
• wdrażaniu do uważnego słuchania czytanego tekstu
• nabywaniu umiejętności wyrażania własnych emocji związanych z przeczytanym tekstem, oceniania postępowania bohaterów

W miesiącu wrześniu, dzieci wspólnie z nauczycielkami zakładają w salach „kąciki książki”, które systematycznie wzbogacane przynoszą korzyść edukacyjną dzieciom.

Aby osiągnąć wyżej wymienione cele, nasze przedszkole w ciągu całego roku
będzie konsekwentnie realizowało założenia programu „Czytające przedszkola”.


cac582a-polska
Przedszkolowo.pl logo