Efekty realizacji Programu Bezpieczne Przedszkole

Od wielu lat przekazujemy naszym przedszkolakom wiedzę o zdrowym stylu życia, postępowaniu zgodnym z zasadami warunkującymi bezpieczeństwo w różnych dziedzinach życia. Wyrabianie właściwych postaw i nawyków towarzyszy nam poprzez cały okres pobytu dziecka w przedszkolu. O zdrowiu i bezpieczeństwie rozmawiamy przecież podczas każdej nadarzającej się sytuacji i w trakcie różnych form aktywności dziecka w przedszkolu.

Nasze pomysły i doświadczenia realizujemy we współpracy z całą społecznością przedszkola, rodzicami i środowiskiem.


Realizacja programu edukacyjnego ,,Bezpieczne Przedszkole”
zaowocowała otrzymaniem 7 kwietnia 2016 roku
certyfikatu Bezpiecznego Przedszkola

Uroczyste wręczenie certyfikatu odbyło się podczas
VII Zjazdu Bezpiecznych Przedszkoli w Lesznie.1
2
3
4
5

BEZPIECZNE DZIECKO

Nasi wychowankowie są samodzielni, mają wpojone nawyki i zasady, które sprzyjają bezpieczeństwu. Potrafią zachować się w sytuacji zagrożenia.

BEZPIECZNY RODZIC

Rodzice zawsze chętnie i aktywnie wspierają Przedszkole w działaniach prozdrowotnych i promujących zasady bezpieczeństwa. Wspólnie z nami pogłębiają swoja wiedzę w tym zakresie. Biorą udział w różnego rodzaju przedsięwzięciach organizowanych w placówce.[p align=center]6[/p]

W przedszkolu funkcjonują procedury i regulaminy postępowania dotyczące bezpieczeństwa dzieci i pracowników. Są one znane całej społeczności przedszkola i przez nią przestrzegane. Pracownicy uczestniczą w różnego rodzaju szkoleniach związanych z bezpieczeństwem. Wszyscy wiedzą, jak postępować w sytuacjach zagrożenia.
Przedszkolowo.pl logo