O przedszkolu

94fd2fd2c8


SZANOWNI RODZICE,
nasza strona internetowa powstała w głównej mierze z myślą o Was.

Wierzymy, że informacje zamieszczane w naszej witrynie internetowej będą dla Państwa szybko i zawsze dostępne i pomogą w wychowaniu naszych pociech.

Mamy także nadzieję, iż znajdziecie tutaj Państwo szereg przydatnych materiałów i relacji z codziennego życia przedszkola, a tym samym w pełniejszy sposób będziecie Państwo mogli uczestniczyć w procesie dydaktyczno-wychowawczym waszych dzieci.

Miejskie Przedszkole nr 2 w Głownie usytuowane jest w malowniczej części miasta, w środku dużego osiedla mieszkaniowego. W otoczeniu znajduje się las i pięknie położony zalew. Ogród przedszkolny jest zazieleniony, przestronny, wyposażony w nowoczesny, atestowany sprzęt do zabaw ,, Bajkowy tor przeszkód”.
W budynku przedszkola znajduje się pięć funkcjonalnie urządzonych sal. Przy każdej z nich znajduje się toaleta i łazienka oraz szatnia. Sale wyposażone w różnorodne materiały, pomoce dydaktyczne i atrakcyjne zabawki. Placówka dysponuje salką do zabaw i ćwiczeń ruchowych oraz zajęć dodatkowych. W bieżącym roku szkolnym2013/2014 funkcjonuje pięć oddziałów dla dzieci 3 – 6 letnich /ogółem 124 dzieci/.

Miejskie Przedszkole nr 2 to placówka:
 szeroko otwarta nie tylko dla dzieci, ale uwzględniająca także potrzeby i oczekiwania rodziców i środowiska,
 to przedszkole bezpieczne, przyjazne, mające klimat zaufania, partnerskiej współpracy, wzajemnego szacunku i troski,
 zapewniające wszystkim dzieciom wszechstronną opiekę i rozwój osobowości, talentów, zdolności w relacjach społeczno – kulturowo – przyrodniczych,
 promujące zdrowy i aktywny tryb życia.

Dbamy o to, aby każdedziecko dla wszystkich pracowników było jednakowo ważne, aby stanowiło podmiot wszelkich działań ze szczególnym naciskiem na wspomaganie i wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci.
Najważniejszym celem przedszkola jest rozpoznawanie indywidualnych potrzeb i możliwości wszystkich dzieci oraz takie ich wsparcie, aby każdy z absolwentów:
 mógł odnaleźć swoje miejsce w świecie i był gotowy do osiągania w nim sukcesu,
 miał pozytywny obraz samego siebie,
 rozumiał świat i wartości w nim nagromadzone ,
 potrafił odróżnić dobro od zła,
 był radosny, tolerancyjny i otwarty na innych,
 dbał o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych,
 był przygotowany do podjęcia obowiązku szkolnego.


Nasze motto:

,,Przedszkole jest miejscem dobrej zabawy,
mądrością , szczęściem i radością”.


Przedszkolowo.pl logo