Programy Przedszkola

witamy


Wiodącym programem wychowania przedszkolnego, realizowanym w naszym przedszkolu we wszystkich grupach wiekowych w roku szkolnym 2013/2014 jest:

Program wychowania przedszkolnego ,,ZANIM BĘDĘ UCZNIEM" wyd. Edukacja Polska Sp. z o.o. autorstwa Elżbiety Tokarskiej i Jolanty Kopały


Program ten otrzymał I nagrodę w konkursie ,,Najlepsze programy wychowania przedszkolnego" zorganizowanym w 2009 roku przez Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej

W uzasadnieniu I miejsca podkreślono:

- pełną zgodność z nową podstawą programową,
- swobodną realizację programu w systemie powszechnego wychowania przedszkolnego,
- doskonałe narzędzia badawcze do diagnozy przedszkolnej – broszura Diagnoza przedszkolna dziecka w ostatnim roku wychowania przedszkolnego.

mottem programu są słowa Janusza Korczaka:

Dziecko chce być dobre.
Jeśli nie umie – naucz, jeśli nie wie – wytłumacz, jeśli nie może – pomóż!
Jeśli przy największym wysiłku dozna porażek, należy tak pobłażać, jak pobłażliwie godzimy się z naszymi własnymi wadami (...)


Program Zanim będę uczniem to opracowanie dydaktyczne przeznaczone dla nauczycieli wszystkich grup wiekowych objętych wychowaniem przedszkolnym. Zgodnie z wymogami MEN program zawiera materiały do diagnozy przedszkolnej oraz indywidualizacji pracy z dziećmi o różnych poziomach umiejętności.

Program Zanim będę uczniem:

- Szczegółowo omawia 15 obszarów, wyodrębnionych w obowiązującej Podstawie programowej wychowania przedszkolnego (Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r.).
- Prezentuje szczegółowy zakres wiadomości i umiejętności, jakie powinno osiągać dziecko na każdym etapie edukacyjnym w przedszkolu.
- Przewiduje stopniowe opanowanie przez dziecko określonych umiejętności, począwszy od najprostszych, podstawowych, a kończąc na tych, które powinno reprezentować w chwili pójścia do szkoły.
- Zawiera przykłady zajęć i zabaw z dziećmi z mieszanych grup wiekowych.
- Pozwala zachować indywidualny charakter przedszkola.

cutcaster-photo-100777270-School-chalkboard-with-two-kidsOprócz wspomnianego programu ,,Zanim Będę Uczniem" w naszej placówce od wielu lat realizowany jest dla dzieci 3 letnich i nowo przyjętych 4 latków program adaptacyjny ,,Z MAMĄ, TATĄ ŁATWIEJ", mający na celu ułatwienie dzieciom wejście w nowe środowisko jakim jest przedszkole.
ktajicsmlcqtuvgifcynjuls

Skrócone opisy pozostałych programów realizowanych w naszym przedszkolu zamieszczone są na podstronach do tej strony.
Przedszkolowo.pl logo