Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Komunikaty

Informacja dotycząca uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego do MP 2 w Głownie

Informacja dotycząca uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego
do Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Głownie na rok szkolny 2020/2021Szanowni Państwo!
Prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi
terminów uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego
prowadzonego na wolne miejsca, a także terminów składania dokumentów
do Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Głownie:• Składanie wniosków o przyjęcie kandydata do przedszkola, będzie się odbywać w terminie od dnia 27.04.2020r. do 27.05.2020r. do godz. 11.00.

• Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych nastąpi dnia 17.06.2020r. do godz. 11.00.

• Składanie przez rodziców pisemnych oświadczeń potwierdzania woli zapisania dziecka do placówki będzie się odbywać w terminie
od dnia 18.06.2020r. od godz. 9.00 do dnia 22.06.2020r. do godz. 15.00.

• Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych nastąpi dnia 24.06.2020r. do godz. 12.00.


Jednocześnie informujemy, że w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania przedszkola, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, wszystkie czynności uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego przeprowadzone będą drogą elektroniczną.

Nadmieniamy, że informacje będą zamieszczane także w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola.

Prosimy o przesyłanie w terminach podanych powyżej,poprzez skrzynkę: mp2@glowno.pl, skanu lub fotografii dokumentów, zamieszczonych do pobrania na stronie internetowej Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Głownie: http://mp2-glowno.przedszkolowo.pl/


Wymagane dokumenty znajdziecie Państwo w zakładce Komunikaty
pt. Rekrutacja do Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Głownie na rok szkolny 2020/2021.

O możliwości składania i pobierania wniosków bezpośrednio w placówce
będą Państwo informowani na bieżąco na stronie przedszkola.

Pytania w sprawie składania wniosków mogą Państwo także kierować drogą elektroniczną, poprzez skrzynkę: mp2@glowno.plKomunikat 2020-04-24, 13:10 | autor: Danuta Fijałkowska
Przedszkolowo.pl logo